A Központról
Kutatás
Kiadványok
    Ruszisztikai Könyvek
    (Poszt) Szovjet Füzetek
    Egyéb kiadványaink
    RUSSICA PANNONICANA
    Figyelmükbe ajánljuk
    Könyvismertetések
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Kiadványok
Kiadványok

A Ruszisztikai Központ egyik kiemelt feladatának tekinti ruszisztikai témájú szakkönyvek kiadását. Ezen a területen a központ eddig elért eredményei szinte egyedülállónak tekinthetők Magyarországon, hiszen fennállásának két évtizede alatt több mint száz kiadvány látott napvilágot.

A könyvek többsége megvásárolható az ELTE BTK Jegyzetboltjában, illetve hozzáférhető a Ruszisztikai Központ irodájában.
(1088, Budapest, Múzeum krt. 6-8., Főépület alagsor illetve II. emelet 235. szoba.)

A Ruszisztikai Központ kiadványainak listája

RUSZISZTIKAI KÖNYVEK
(Sorozatszerkesztő: Krausz Tamás, Szvák Gyula)

        I.            Zsidók Oroszországban 1900–1929 (Szerk.: Krausz Tamás, Szilágyi Ákos, 1995)

      II.            Тамаш Краус: Советский термидор (1997)

    III.            1917 és ami utána következett. Előadások és tanulmányok az orosz forradalom történetéből (Szerk.: Krausz Tamás, 1998)

    IV.            Русская литература между Востоком и западом. Сборник Статей (Ред.: Лена Силард, 1999)

      V.            Место России в Европе / The Place of Russia in Europe (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 1999)

    VI.            Bebesi György: A feketeszázak. Az orosz szélsőjobb kialakulása a századelőn (1999)

  VII.            Andrej Szaharov: Az orosz történelem új terminológiája (2000)

VIII.            Szvák Gyula: IV. Iván és I. Péter utóélete (2001)

    IX.            Место России в Евразии / The Place of Russia in Eurasia (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák , 2001)

      X.            Radnóti Klára: Európa Moszkóvia-képe a XV–XVI. században (2002)

    XI.            Czéh Zoltán: A GULAG mint gazdasági jelenség (2003)

  XII.            Peresztrojka és tulajdonáthelyezés. Tanulmányok és dokumentumok a rendszerváltás történetéből a Szovjetunióban (1985–1991) (Szerk.: Krausz Tamás, Sz. Bíró Zoltán, 2003)

XIII.            Московия: специфика развития / Muscovy: The Peculiarities of its Development (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 2003)

XIV.            Szili Sándor: Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban (2005)

  XV.            Halász Iván: A tábornokok diktatúrái - a diktatúrák tábornokai. Fehérgárdista rezsimek az oroszországi polgárháborúban 1917–1920 (2005)

XVI.            Новые направления и результаты в русистике / New Directions and Results in Russistics (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 2005)

XVII.            Holokauszt: történelem és emlékezet / Холокост: история и память (сборник конференции) (Ред.: Krausz Tamás, 2006)

XVIII.            Региональные школы русской историографии / Regional Schools of Russian Historiography (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 2007)

XIX.            С. Филиппов: Религиозная борьба и кризис традиционализма в России XVII века (2007)

  XX.            Varga Ilona: A központosítástól az abszolutizmusig. Válogatott tanulmányok az orosz állam fejlődéséről (2009)

XXI.            V. O. Kljucsevszkij: Az orosz történelem terminológiája (Ford.: Kis János, 2009)

XXII.            Государство и нация в России и Центрально-восточной Европе / State and Nation in Russia and Central-East-Europe (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 2009)

XXIII.            Varga Éva Mária: Magyarok szovjet hadifogságban (1941–1956) az oroszországi levéltári források tükrében (2009)

XXIV.            Gyimesi Zsuzsanna: Andrej Platonov prózája és Pavel Filonov festészete (2010)

XXV.            Alekszandr Djukov: Holokauszt, kollaboráció, megtorlás a Szovjetunió ukrán és balti területein (2011)

XXVI.            Gyóni Gábor: A történelmi Oroszország népei. Adattár (2011)

XXVII.            Роль государства в историческом развитии России / The Role of the State in the Historical Development of Russia (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 2011)

XXVIII.            Bótor Tímea: A tatár függéstől az önálló uralkodóig. A Moszkvai Fejedelemség története a nagyfejedelmi végrendeletek (1336–1462) tükrében (2011)

XXIX.            Forgács Iván: Filmtörténetek olvadása. Az 1950-es évek második felének szovjet-orosz filmművészete (2011)

XXX.            Русистика Руслана Скрынникова (Ред.: Дюла Свак, Игорь Тюменцев, 2011)

XXXI.            Kriza Ágnes: A középkori orosz képvédő irodalom (2011)

XXXII.            Háború és nemzeti önismeret: 70 éve támadta meg a náci Németország a Szovjetuniót (Szerk.: Bartha Eszter, Krausz Tamás, 2011)

XXXIII.            Krausz Tamás: Vitás kérdések a Szovjetunió és Kelet-Európa XX. századi történetében. Előadások, esszék és tanulmányok (2011)

XXXIV.            Bálint József: A Szovjetunió gazdasági kifosztása dokumentumokban elbeszélve (1941–1944) (2011)

XXXV.            Двенадцать имен России (Ред.: Дюла Свак, 2012)

XXXVI.            Историк и мир – мир историка в России и Центрально-Восточной Европе/ Historians and the World – the World of Historians in Russia and Central and Eastern Europe (conference volume) (Ed.: Gyula Szvák, 2012)

XXXVII.            Szvák Gyula: Klió, a csalfa széptevő – Kvász Iván: Klió, a tanító (2013)

XXXVIII.            Дюла Свак: На службе у Клио и у власть предержащих (Этюды по россиеведению) (2014)

XXXIX.            Az antiszemitizmus történeti formái a cári birodalomban és a Szovjetunió területein (Szerk.: Krausz Tamás, Barta Tamás, 2014)

   XL.            A mi Ruszisztikánk. Tanulmányok a 20/25. évfordulóra (Szerk.: Szvák Gyula, 2015)

 XLI.            Альтернативы, переломные пункты и смены режима в истории России/Alternatives, Turning Points and Regime Changes in Russian History and Culture (conference volume) (Eds.: Gyula Szvák, Szergej Filippov, Zsuzsanna Gyimesi, 2015)

XLII.            Историческая русистика в XXI веке / Russian Studies in History in the 21st Century) (conference volume) (Eds.: Gyula Szvák, Szergej Filippov, Zsuzsanna Gyimesi, 2017)

 

SZOVJET (I-IX.) és
POSZT-SZOVJET (X.- )FÜZETEK
(Sorozatszerkesztő: Krausz Tamás,
XVI. kötettől: Krausz Tamás és Szvák Gyula)

        I.            A peresztrojka vége? (Kerekasztal-beszélgetés) (1991)

      II.            Andrej Petrov: Privatizálás a Szovjetunióban (1991)

    III.            A Szovjetunió vége? (Szakértői gyorsjelentés) (1991)

    IV.            V. Ny. Zemszkov: GULAG tényekben, adatokban (1991)

      V.            Népirtás a Szovjetunióban (Gulag, kuláktalanítás, náci genocídium az adatok tükrében) (1992)

    VI.            A jelcini gazdaságpolitika alternatívái (Szakértői jelentés) (1992)

  VII.            Varga Lajos: Ukrajna. Történeti áttekintés (1993)

VIII.            1917. Orosz forradalom – szovjet történelem (Szerk.: Krausz Tamás, Varga Lajos, 1993)

    IX.            A rendszerváltás a Szovjetunióban a tények tükrében (1989–1991) (Összeállította: Máté István, 1993)

      X.            Ronald Suny: Grúzok, örmények, azerbajdzsánok (Az etnikai konfliktusok története a Kaukázuson túli köztársaságokban) (1993)

    XI.            Jelcin és a jelcinizmus (Szakértői jelentés) (1993)
oroszul: Ельцинщина (1993)

  XII.            Szemusin Dmitrij: Belorusszia rövid története (1996)

XIII.            Katona Magda: A közép-ázsiai etnikai konfliktusok történetéhez (1997)

XIV.            Конец Ельцинщины (1999)

  XV.            Dokumentumok történeti ruszisztikánk tárgyköréből (2000)

XVI.            Irina Glebova: Hogyan boldogult Oroszország a demokráciával? (2008)

XVII.            Sz. Bíró Zoltán: Oroszország visszatérése (2008)

XVIII.            Sz. Bíró Zoltán: Oroszország: válságos évek (2012)

XIX.            Образы России с XVII по XXI вв. (Ред.: Дюла Свак, 2013)

  XX.            A magyar megszállás – vajúdó nemzeti önismeret. Válasz a kritikákra (Szerk.: Gémesi Ferenc, 2013)

XXI.            Vita az új orosz történeti koncepcióról (Szerk.: Szvák Gyula, 2014)

 

RUSZISZTIKAI MA JEGYZET
(Sorozatszerkesztő: Szvák Gyula)

1.       Marija Polozsihina: Oroszország gazdasága (2009)

2.       Dmitrij Jefremenko: Állam és társadalom Oroszországban (2009)

3.       Nyina Filippova – Szergej Akopov: Az orosz világ a 20. században, mint szövegek összessége (2010)

4.       Alekszandr Kamenszkij: Az orosz térség: terület, természeti adottságok, népesség, infrastruktúra (2010)

5.       Filippov Szergej: Az "orosz eszme" alakváltozásai. Az orosz konzervativizmus, liberalizmus és radikalizmus (2010)

6.       Irina Glebova: Oroszország ma. Kultúra, mentalitás, média (2010)

7.       Tatjana Bitkova: Oroszország külpolitikája a liberalizmustól a realizmusig (2010)

8.       A magyar-orosz kapcsolatok története (2010)

9.       Igor Kondakov: Klasszikus orosz kultúra (2010)

10.   Igor Kondakov: Az orosz kultúra nagy korszakai (2010)

11.   Galina Babkova: Bevezetés Oroszország történetébe: forrásismeret és terminológia (2010)

12.   Nyina Kvlividze: Az orosz ikonfestészet (2011)

 

OROSZ NEGYED
(Sorozatszerkesztő: Kiss Ilona)

2008–2009 tél–tavasz

2009 különszám

2009 nyár–ősz

2010 tél–tavasz

2010 nyár-ősz

2011 tavasz–tél

2012 tavasz–tél

2013 tavasz–tél

2014 különszám

2014 tavasz–tél

2015 különszám

EGYÉB

1.       Font M. – Krausz T. – Niederhauser E. – Szvák Gy.: Oroszország története (Maecenas, 1997, Pannonica, 2001)

2.       Szvák Gyula: A Moszkvai Oroszország története (Magyar Ruszisztikai Intézet, 1997)

3.       Ruszlan Szkrinnyikov: Az Orosz Birodalom születése (Ford.: Szili Sándor, Maecenas, 1997)

4.       Ruszlan Szkrinnyikov: Puskin halála (Ford.: Szili Sándor, Pannonica, 2000)

5.       GULAG A szovjet táborrendszer története (Szerk.: Krausz Tamás, Pannonica, 2001)

6.       Jurij Lotman: Kultúra és robbanás (Ford.: Páll Erna, Pannonica, 2001)

7.       Niederhauser E. – Szvák Gy.: A Romanovok (Pannonica, 2002)

8.       Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára (Szerk.: Krausz T., Szvák Gy., 2003)

9.       Krausz Tamás: Sztálin élete és kora (Pannonica, 2003)

10.   A sztálinizmus hétköznapjai (Szerk.: Krausz Tamás, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003)

11.   Szvák Gyula – Jevgenyij Anyiszimov: IV. Iván – I. Péter (Pannonica, 2004)

12.   A magyar kultúra csudálatos kalandjai Oroszországban (Az oroszországi Magyar Kulturális Évadról készített katalógus) (2005)

13.   Венреское королевство между двумя империями (катлог выставки) (Венгерский национальный музей, Будапешт, Государственный Исторический музей, Москва, 2005)

14.   A magyar–orosz kapcsolatok tizenkét évszázada / Двенадцать столетий венгерско–русских отношений (Szerk.: Szvák Gyula, 2005)

15.   Az ismeretlen fekete könyv (szerk.: Krausz Tamás, Pannonica, 2005)

16.   A középkori orosz történelem forrásai (Szerk.: Szili Sándor, Pannonica, 2005)

17.   Судьба двух империй (Ред.: А.Н. Сахаров, Д. Свак, Т. Краус, Москва, ИРИ РАН, 2006)

18.   Две империи – три столицы. Культурно-исторические параллели и взаимодействия в конце XIX – начале XX вв. (Ред.: Дюла Свак, Венгерский институт русистики, 2006)

19.   Az újkori orosz történelem forrásai. XVIII. század (Szerk.: Filippov Szergej, Pannonica, 2006)

20.   A Ságvári-dosszié. A legfelsőbb bíróság és a jogállam (Szerk.: Krausz Tamás, Pannonica, 2006)

21.   Az újkori orosz történelem forrásai. XIX. század (Szerk.: Filippov Szergej, Pannonica, 2007)

22.   Две империи – много национальностей (Ред.: Дюла Свак, Russica Pannonicana, 2007)

23.   Krausz Tamás: A Szovjetunió története – A rövid XX. század – 1914–1991 (Kossuth Kiadó, 2008)

24.   Szent Orsolyától Iszaak Babelig (Szerk.: Szvák Gyula, Russica Pannonicana, 2009)

25.   A tizenkét legnagyobb orosz (Szerk.: Szvák Gyula, Russica Pannonicana, 2009)

26.   A normannkérdés az orosz történelemben I. Források (Szerk.: Szili Sándor, Russica Pannonicana, 2009)

27.   Szvák Gyula: Oroszország zavaros időszaka (Russica Pannonicana, 2009)

28.   Самозванцы и самозванчество в Московии (Ред.: Дюла Свак, Russica Pannonicana, 2010)

29.   The Place of Russia in Europe and Asia (Ed.: Gyula Szvák, Center for Hungarian Studies and Publications, New York, 2010)

30.   Место России в Европе и Азии (Ред.: Дюла Свак, Центр русистики ЭЛТЭ – ИНИОН РАН, Москва-Будапешт, 2010)

31.   Образ России с центрально-европейским акцентом (Ред.: Дюла Свак, Илона Кишш, Russica Pannonicana, 2010)

32.   A nagy honvédő háború / Великая отечественная война (Szerk.: Krausz Tamás, Russica Pannonicana, 2010)

33.   Dmitrij Lihacsov: Az orosz kultúra két ága (Russica Pannonicana, 2010)

34.   Историческая уралистика и русистика на Урале и в Будапеште I. (Ред.: Дюла Свак, Russica Pannonicana,  2010)

        35.   Az Ankungyinov-ügy/Дело Т. Анкундинова (Szerk.: Szvák Gyula, Russica Pannonicana, 2011)

36.   Szvák Gyula: Kis magyar ruszisztika (Pannonica, 2011)

37.   Историческая уралистика и русистика на Урале и в Будапеште II. (Ред.: Габор Дъёни, Russica Pannonicana, 2012)

38.   Ruzsa György: Az ikon. Theológia, esztétika, ikonográfia, ikonológia, technika (Russica Pannonicana, 2012)

39.   Szvák Gyula: Mi az orosz? (Russica Pannonicana, 2016)

   

Szervezeti változások az ELTE BTK Történeti Intézetében
2019-09-16

2019 sok újdonságot hozott az ELTE BTK Történeti Intézetének életébe.

Tovább >>>
Hallottál már róla - Kutatók Éjszakája a Ruszisztikán
2019-09-15
Nyilván már hallottatok róla, hogy a Ruszisztikai Központban mindig nagyszerű programok vannak a Kutatók Éjszakáján. Idén a programokat arra a kérdésre fűztük fel, hogy Hallottál már róla? Ha igen, gyere el, ha nem, akkor pedig azért gyere el szeptember 27-én!
Tovább >>>
Metodikai szombat 2019 szeptember
2019-09-14
2019 első őszi, orosztanároknak szóló metodikai szombatjára 2019. szeptember 21-án 13 órától kerül sor a Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központban.
Tovább >>>
Megunhatatlan a Moszkva nem hisz a könnyeknek
2019-09-12

Vlagyimir Menysov Oscar-díjas alkotása jó választás volt a szeptemberi ruszisztikai filmklub évadnyitásához. Mindenkit elvarázsolt a film – akár először, akár másodszor, akár sokadszor látta.

Tovább >>>
Szeptemberi színház - Ványa bácsi
2019-09-07
A Ruszisztikai Központ Színház Odüsszeiája szeptemberben a váci Dunakanyar Színház és a dunaújvárosi Bartól Béla Kamaraszínház koprodukciójában bemutatott Ványa bácsi-ra kalauzolta el az érdeklődőket.
Tovább >>>