A Központról
Kutatás
Kiadványok
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Rólunk írták
Rólunk írták

Recenziók kiadványainkról

RUSZISZTIKAI KÖNYVEK

Краус, Тамаш: Советский термидор. Духовные предпосылки сталинского поворома (1917–1928). Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 1997. (Ruszisztikai Könyvek II.)

·       Churakov, D. O.: Spiritual prerequisites of the Stalinist coup d'etat, 1917-1928. In: Otechestvennaya Istoriya, issue 6. November-December 1998. pp. 199-202.

Gorinov, M. M.: The Soviet Thermidor. Spiritual prerequisites of the Stalinist coup d'etat, 1917-1928 In: Voprosy Istorii, issue 6. 2001. pp. 161-164.

Holmes, L. E: The Soviet Thermidor: Philosophical preconditions for Stalinism (1917-1928) In: Slavic Review, Vol. 58, Issue 1. 1999. pp. 238-239.

 

Свак, Дюла (ред.): Место России в Европе/The Place of Russia in Europe. Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 1999. (Ruszisztikai Könyvek V.)

·         Bodnár, Erzsébet: Oroszország hely Európában. In: Klió 2002/1. 2002. 24-33.

        Granville, J: The Place of Russia in Europe. In: European History Quarterly. Vol. 33, Issue 4. pp. 549-551. October 2003.    

 Hosch, E: The Place of Russia in Europe (materials of international conference) In: Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. Vol. 48, Issue 2. pp. 275-276. 2000

Mokhnacheva, M. P.: The Place of Russia in Europe (materials of international conference) In: Otechestvennaya Istoriya. Issue 5. pp. 186-191. September-October 2000

·         Ragsdale, Hugh: Mesto Rossii v Evrope: Materialy mezhdunarodnoi konferentsii. Szerk.: Szvak, Gy. Budapest, 1999.In: Seer. Volume 79. No. 2. 2001. pp. 347-349.

 

Свак, Дюла (ред.): Место России в Евразии/The Place of Russia in Eurasia. Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2001. (Ruszisztikai Könyvek IX.)

Kurunczi, Jenő: Oroszország helye Eurázsiában. In: Századok. 2008. 1551-1553.

 

Krausz Tamás – Sz. Bíró Zoltán (szerk.): Peresztrojka és tulajdonáthelyezés. Tanulmányok és dokumentumok a rendszerváltozás történetéből a Szovjetunióban (1985-1991). Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2003. (Ruszisztikai Könyvek XII.)

·         Bartha, Eszter: Peresztrojka és tulajdonáthelyezés. Tanulmányok és dokumentumok a rendszerváltozás történetéből a Szovjetunióban (1985-1991). Szerk.: Krausz Tamás és Sz. Bíró Zoltán (szerk.) Budapest, Magyar Ruszisztikai Intézet, 2003. 307 o. In: Századok 2005/1. 221-226.

 

Свак, Дюла (ред.): Московия: специфика развития/Muscovy: The Peculiarities of its Development. Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2003. (Ruszisztikai Könyvek, XIII.)

·         Bogatyrev, Sergei: Moskovskaia Rus': spetsifika razvitiia. Ruszisztikai Könyvek, 13. Szerk. Szvák, Gyula Budapest, 2003. 222 pp. In: Seer, vol. 83, no. 4. 2005. 756-758.

 

·         Halperin, C.J.: Muscovy: Peculiarities of its development  In: Russian Review, Vol. 64, Issue 2. pp. 332-333. April 2005.

 

·         Kurunczi, Jenő: Moszkovija: Szpecifika Razvityii /Muscovy: The Peculiarities of its Development. Szerk. Szvák, Gyula. Budapest, 2003. 220. o. Moszkóvia: Fejlődési sajátosságok. In: Századok 2006/3. 792- 795.

 

·         Langer, L.N.: Moskovskaia Rus': Spetsifika razvitiia. Muscovy: Peculiarities of its Development. Ed. Gyula Szvák. Ruszisztikai Könyvek 13. Budapest, 2003. 221 pp.In: Slavic Review. American quarterly of Russian, Eurasian, and East European studies. Volume 64, Issue 3. pp. 2005. pp. 659-660.

 

Szili, Sándor: Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban. Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2005. (Ruszisztikai Könyvek, XIV.)

·         Niederhauser, Emil: Szili Sándor: Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban (Ruszisztikai könyvek 14.). Budapest, 2005. In: Századok 2006/3. 798-799.

 

Halász Iván: A tábornokok diktatúrái – a diktatúrák tábornokai. Fehérgárdista rezsimek az oroszországi polgárháborúban 1917-1920. Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2005. (Ruszisztikai Könyvek XV.)

·         Niederhauser, Emil: Halász Iván: A tábornokok diktatúrái – a diktatúrák tábornokai. Fehérgárdista rezsimek az oroszországi polgárháborúban 1917-1920 (Ruszisztikai könyvek 15.) Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2005. 295 o. In: Századok 2006/3. 801-803.

 

Свак, Дюла (ред.): Новые направления и результаты в русистике/New Directions and Results in Russistics. Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2005. (Ruszisztikai Könyvek XVI.)

·         Bodnár, Erzsébet: Új irányzatok és eredmények a ruszisztikában. Szerk. Szvák Gyula. In: Klió. 17. évfolyam, 2008/3. pp. 13-16.

·         Halperin, C. J.: Novye napravleniia i rezul'taty v rusisitike: New Directions and Results in Russistics. Szerk. Szvak, Gy. Ruszisztikai Könyvek 16. Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 2005. 201 pp. In: The Russian Review. Vol. 65. No. 2. 2006 April. 320-321.

Sanders, Thomas: Novye napravleniia i rezul'taty v mezhdunarodnykh issledovaniiakh po rusistike/New Directions and Results in International Russistics. In: Canadian Slavonic Papers. Volume 49, Issue 3-4. 2007. pp. 392-393.

 

Szvak, Gyula (ed.): Региональные школы русской историграфии/Regional Schools of Russian Historiography. Russica Pannonicana, Budapest, 2007. (Ruszisztikai Könyvek, XVIII.)

·         Bodor, Mária: Regionális iskolák az orosz történetírásban. In: Klió. 2008/4. 19-24.

·         Keep, John: Regional'nye shkoly russkoi istoriografii. Knigi po rusisitike, 18. Szerk. Szvak, Gy. Budapest, 2007. 207 pp. In: Seer, vol. 87., no. 4. 2009 October. 768-769.

·         Kurunczi, Jenő: Regionalnije Skoli Russzkoj Isztoriografii/ Regional Schools of Russian Historiography. Red./Ed. Gyula Szvák. Ruszisztikai Könyvek XVIII. Budapest. 2007, 207 o. Az orosz történetírás regionális iskolái. In: Századok 2008/6. pp. 1567-1569.

·         MacKinnon, Elaine: Regional school of Russian historiography. In: Russian Review. Vol. 68, Issue 2. pp. 334-335. April 2009

          Savko, D.: Regional school of Russian historiography. In: Otechestvennaya Istoriya. Issue 5. pp. 211. September-October 2008

 Свак, Дюла (ред.): Государство и нация в России и Центрально-восточной Европе/State and Nation in Russia and Central-East-Europe. Russica Pannonicana, Budapest, 2009. (Ruszisztikai Könyvek, XXII.)

·         Bodnár, Erzsébet: Állam és nemzet kérdéseinek vizsgálata a budapesti Ruszisztikai Központban. In: Klió 2011/2. 2011. 11-17.

 ·         Бугай, Н. Ф.: Государство и нация в России и Восточной Европе: Международная научная конференция в Венгрии. In: Российская История. 2009/1. 214-216.

 ·         Hoesch, Edgar: State and Nation in Russia and Central-East Europe. Materials of the International Historical Conference at the Centre for Russian Studies in Budapest, 19-20 May, 2008 In: Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. Vol. 60, Issue 1. 2012. pp.116-117.
·         Saunders, David: State and Nation in Russia and Central-East-Europe. In: Slavonic and East European Review. Vol. 91, Issue 3. Júlis 2013. pp. 633-634.

 Varga Éva Mária: Magyarok szovjet hadifogságban (1941-1956). Az oroszországi levéltári források tükrében. Russica Pannonicana, Budapest, 2009. (Ruszisztikai Könyvek XXIII.)

·         Pihurik Judit: Magyarok szovjet hadifogságban (1941-1956). Az oroszországi levéltári források tükrében. In: Századok 2011/1. pp. 241-247.

 Свак, Дюла (ред.): Роль государства в историческом развитии России/The Role of the State in the Historical Development of Russia. Russica Pannonicana, Budapest, 2011. (Ruszisztikai Könyvek, XXVII.)

·         Goehrke, Carsten: The role of the state in the historical development of Russia. Materials of the International Historical Conference at the Centre for Russian Studies in Budapest, 17th-18th May 2010. In: Jahrbucher fur geschichte osteuropas, Vol.63,Issue: 3. pp 475-476. 2015 

 ·         Soldat, Cornelia: The role of the state in Russia's historical development: Proceedings of the International Conference of the Center for Russian Studies in Budapest from 17-18 May 2010. In: Russian Review, Vol. 72, Issue 2. pp. 320-322. April 2013.

 ·         Ustinova, I. A.: The role of state in Russia's historical development. Materials of the international research conference of Budapest center of Russian Studies. In: Rossiskaya Istoriya. Issue, 5. pp. 183-188. September-October 2013.

Свак, Дюла, Тюменцев, И.О. (ред.): Русистика Руслана Скрынникова. Russica Pannonicana, Budapest-Volgográd, 2011. (Ruszisztikai könyvek XXX.)

 ·         Arakeheev, V. A.; Svak, D.; Tyumentsev, I. O.:Ruslan Skrynnikov's russistics. A collection of articles in memoriam of R. G. Slcrynnikov. In: Rossiskaya Istoriya. Issue 2. March-April 2013. pp. 220-224

 ·         Goldfrank, David: Rusistika Ruslana Skrynnikova. In: Canadian-American Slavic Studies. Volume 50, Issue 2. 2016. pp. 268-270.

 ·         Soldat, Cornelia: Rusistika Ruslana Skrynnikova. In: The Russian Review, Volume 72, Issue 2. 2013. pp. 320-322

 Szvak Gyula, Filippov Szergej, Gyimesi Zsuzsanna (eds.): Историк и мир – мир историка в России и Центрально-восточной Европе/Historians and the World – the World of Historians in Russia and Central and Eastern Europe. Russica Pannonicana, Budapest, 2012. (Ruszisztikai Könyvek XXXVI.)

 ·         Smith, Susan: Historians and the world – the world of the historian in Russia and Central-Eastern Europe. In: Russian Review. Vol. 73, Issue 4. October 2014. pp. 633-634.

 Свак, Дюла: На службе у Клио и у власть предержащих. Этюды по россиеведению. Russica Pannonicana, Budapest, 2014. (Ruszisztikai Könyvek XXXVIII.)

 ·         Алексеев, А. И.: Россия и россиеведение. Размышление венгерского историка о времени и о себе. In: Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2016/4. pp. 271-277.

 ·         Gyóni, Gábor: Klió és a hatalom szolgálatában. Oroszország-ismereti etűdök. In:Klió 2015/1. 44-46.

 ·         Kohut, Z.E.: Na sluzhbe u Klio i u vlast' prederzhashchikh: Etiudy po rossievedeniiu. Szerk. Szvak, Gy. In: Russian Review. 75 (2) April 2016. pp. 345-347.

 Szvák Gyula (szerk.): A mi Ruszisztikánk. Tanulmányok a 20/25. évfordulóra. Russica Pannonicana, Budapest, 2015. (Ruszisztikai Könyvek XL.)

 ·         Schrek, Katalin: Szvák Gyula(szerk.): A mi Ruszisztikánk: Tanulmányok a 20/25. évfordulóra. Ruszisztikai Könyvek XL. Budapest, Russica Pannonicana, 2015, ISBN: 978-963-7730-97-9, 415. p. In: Slavica XLV (Debrecen, 2016), 197–201.

·         Schrek, Katalin: A mi Ruszisztikánk – Tanulmányok a 20/25. évfordulóra. Szerk.: Szvák Gyula, Russica Pannonicana, Budapest, 2015. 416 oldal. In: Debreceni Szemle 2017/1, 131–134.

·         Bodor Mária: Tanulmányok a ruszisztika műhelyéből. In: Világtörténet 6. (38.) évfolyam, 2016.3, 495–498.

·         Sashalmi Endre: A mi Rusziszikánk, Tanulmányok a 20/25. évfordulóra. In: Századok 150. 2016/3, 803–805.

 Szvak Gyula, Filippov Szergej, Gyimesi Zsuzsanna (eds.): Альтернативы, переломные пункты и смены режима в истории России/Alternatives, Turning Points and Regime Changes in Russian History and Culture. Russica Pannonicana, Budapest, 2015. (Ruszisztikai Könyvek XLI.)

 ·         Горелов, М.М.: Через разнообразие - к взаимопониманию. In: Диалог со временем. Выпуск 57. 2016. pp. 384-390.

 ·         Vámos Éva: „Rendszerváltás” a ruszisztikában: Fiatal kutatók I. Nemzetközi Konferenciája.

 Свак, Дюла: Русская парадигма. Русофобские заметки русофила. АЛЕТЕЙЯ, Санкт-Петербург, 2010.

 ·         Gyóni, Gábor: Az orosz paradigma. In: Klió. 2010/3. pp. 26-30.

 ·         Медушевский А.Н. - «Русская парадигма» и ее переосмысление в историографии стран Центральной и Восточной Европы: к 15-летию Центра русистики Будапештского университета им. Лоранда Этвеша. In: Российская история, выпуск 3. 2011. pp. 168-174.

 ·         Perrie, Maureen: Russian History between East and West: Perspectives from Hungary. In: The Russian Review. Volume 70, Issue 2. 2011. pp. 319-321.

·         Taratorkin, F.G.-Jurganov, A.L.:Russzkaja paragyigma vengerszkovo professzora. In: Rossiya XXI. Issue 5. 2011. pp. 142-151.
Szvak, Gyula (ed.):
The Place of Russia in Europe and Asia. Columbia University Press, New York, 2010.

   Gerner, Kristian: The Place of Russia in Europe and Asia. In: European Legacy- Toward New Paradigms. Vol. 18, Issue 6. October 2013. pp. 765-766.

·         White, James: The Place of Russia in Europe and Asia. In: European Review of History- Revue Europeenne d' Historie. Vol. 19, Issue 2. 2012. pp. 340-342.

Свак, Дюла (ред.): Место России в Европе и Азии. Центр русистики, ИНИОН РАН, Будапешт–Москва, 2010.

·         Perrie, Maureen: Russian History between East and West: Perspectives from Hungary. In: The Russian Review. Volume 70, Issue 2. 2011. pp. 319-321.

Свак, Дюла, Лисейцев, Д.В. (ред.): Дело Т. Анкундинова. Европейский авантюрист из Московии/Az Ankungyinov-ügy. Egy európai kalandor Moszkóviából. Russica Pannonicana, Budapest, 2011.  

·         Gyóni, Gábor: Az Ankungyinov-ügy. Egy európai kalandor Moszkóviából. In: Klió 2012/3. 21. évfolyam. 48-50.

·         Козляков, В.Н. : Дело Т. Анкундинова. Европейский авантюрист из Московии. Составитель Д. В. Лицейцев. Под ред. Д. Свака. Budapest, Russica Pannonicana, 2011. 314 c. In: Российская история (3) 2013.  стр. 172-179.

 ·     Perrie, Maureen: Delo T. Ankundinova: Evropeiskii avantiurist iz Moskovii/Az Ankungyinov-ügy: Egy európai kalandor Moszkóviából by Diula [Gyula Szvák] Svak. In: The Russian Review 71, January 2012, pp. 687-688.

 ·       Sashalmi, Endre: Az Ankungyinov ügy/ Gyelo Ankungyinova. Szerk. Szvák Gyula. Budapest, 2011. 148 o. ill. 166 o. In: Századok 2012/3. 727-728.

Свак, Дюла (ред.): Самозванцы и самозванчество в Московии Материалы международного научного семинара (25 мая 2009 г., Будапешт). Russica Pannonicana, Budapest, 2010.

 ·         Davies, B.L.: Samozvantsy i samozvanchestvo v Moskovii. Szerk.: Szvak, Gy. Budapest, 2010. 197 pp. In: Seer, 90 (3), July, 2012. 537-539.

·         Dunning, Chester: Samozvantsy i samozvanchestvo v Moskovii: Materialy mezhdunarodnogo nauchnogo seminara (25 maia 2009 g.). Szerk. Szvak, Gy. Budapest, 2010. 200 pp. In: The Russian Review. 335-336.

·         Sashalmi, Endre: Álcárok és az álcár jelenség Moszkóviában. Szamozvanci i szamozvancsesztvo v Moskovii. Szerk. Szvák Gyula. Budapest, 2010. 199. o. In: Századok 2012/3. 725-727.

Свак, Дюла, Киш, Илона (ред.): Образ России с центрально-европейским акцентом. Russica Pannonicana, Budapest, 2010.

·         Gyóni, Gábor: Oroszország képe közép-európai akcentussal. In: Klió 2011/2. 2011. 26-29.

 

·         Filippov, Szergej: Rosszija-gyelo tonkoje. Obraz nasej sztrani sz centralno-jevropejszkim akcentom. In: Russzkij Voprosz. Issue 3, 2010. pp x.  (http://www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&id=339&kat=8&csl=48)

 Szvák Gyula, Krausz Tamás (szerk.): Vita az új orosz történeti koncepcióról. Russica Pannonicana, Budapest, 2014. (Poszt-szovjet Füzetek XXI.) 

·         Tolnai József: Nem érdemtelen tartalmi viták a jövő orosz történelemkönyveiről. In: Könyv és Nevelés XVIII. évf. 2016/1.

(http://docplayer.hu/19542034-2016-1-konyv-es-neveles-2016-1-xviii-evfolyam.html;

http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/nem_erdemtelen_tartalmi_vitak_a_jovo_orosz_tortenelemkonyveirol)

 Szvák Gyula: IV. Iván – Jevgenyij Anyiszimov: I. Péter. Pannonica Kiadó, Budapest, 2004. (Fekete-Fehér sorozat)

·         Marton Gábor: Méter, sing, diadalív. In: Criticai Lapok 2005/3.

(https://www.criticailapok.hu/23-2005/33453-m%C3%A9ter,%20sing,%20diadal%C3%ADv)

 


A Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár megnyitója kapcsán:

Az MTA on-line hírportálján beszámoló jelent meg a Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár megnyitójáról Új multimédiás ruszisztikai kabinet ... címmel.

A Litera irodalmi portál tudósítása a Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár avatásáról.

A Népszabadság Online cikket közölt V. A. Nyikonovról, a "Russzkij Mir" Alapítvány ügyvezető igazgatójáról.

További megjelenések:

 
 
 
 
Budapest EduPortal vakok és gyengénlátók részére

 


 

Ruszisztikai Díjak 2008-as átadása kapcsán:

A Magyar Tudományos Akadámia online híradása

 


 

Ruszisztikai Díjak 2007-es átadása kapcsán:

 A Magyar Tudományos Akadámia online híradása

   

Szervezeti változások az ELTE BTK Történeti Intézetében
2019-09-16

2019 sok újdonságot hozott az ELTE BTK Történeti Intézetének életébe.

Tovább >>>
Hallottál már róla - Kutatók Éjszakája a Ruszisztikán
2019-09-15
Nyilván már hallottatok róla, hogy a Ruszisztikai Központban mindig nagyszerű programok vannak a Kutatók Éjszakáján. Idén a programokat arra a kérdésre fűztük fel, hogy Hallottál már róla? Ha igen, gyere el, ha nem, akkor pedig azért gyere el szeptember 27-én!
Tovább >>>
Metodikai szombat 2019 szeptember
2019-09-14
2019 első őszi, orosztanároknak szóló metodikai szombatjára 2019. szeptember 21-án 13 órától kerül sor a Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központban.
Tovább >>>
Megunhatatlan a Moszkva nem hisz a könnyeknek
2019-09-12

Vlagyimir Menysov Oscar-díjas alkotása jó választás volt a szeptemberi ruszisztikai filmklub évadnyitásához. Mindenkit elvarázsolt a film – akár először, akár másodszor, akár sokadszor látta.

Tovább >>>
Szeptemberi színház - Ványa bácsi
2019-09-07
A Ruszisztikai Központ Színház Odüsszeiája szeptemberben a váci Dunakanyar Színház és a dunaújvárosi Bartól Béla Kamaraszínház koprodukciójában bemutatott Ványa bácsi-ra kalauzolta el az érdeklődőket.
Tovább >>>